Kurumsal Denetim Firma Analizi ve Araştırma
KURUMSAL DENETİM SİSTEMİ


Şirketlerin Bayi ve Acentelerinin hizmet alanlarındaki faaliyetlerini derinlemesine ve bağımsız olarak analiz ederek hizmet veya ürün alanların zarar görmesinin önlenmesini sağlamak, ana şirketin zarara uğramasını önlemek amacıyla yapılır. Bu denetim "İç Denetim" ve "Dış Denetim" olarak iki farklı şekilde yapılır.
İç Denetim: Bayilik sözleşmesinde belirtilen kurallara uyulup uyulmadığı, tespit edilen hataların önlenmesi, risk ve zayıflıkların belirlenmesi ve tedbir alınması amacıyla yapılan denetimdir.
Dış denetim: Bayi veya Acentelerin ticari faaliyetlerinin incelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesidir. Temel amaç bayi veya acentenin finansal durumunun güncel olarak tespit edilip analizinin yapılması ve ana sözleşme hükümlerine aykırılık, usulsüzlük olup olmadığının tespiti ve muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla tespitler yapılıp önerilerde bulunulmasıdır
02- Kasko, Sağlık ve Hırsızlık Sigorta Hasar Soruşturma ve Delillendirme
03- Taklit, Sahte Mal Üretimi ve Marka-Patent-Telif Hakkı Hırsızlığı Tespiti ve Delillendirme
04- Suistimal Denetimi ve Veri Analizi
05- Bilgisayar Teknik Araştırma, Dijital Veri Analizi ve Silinen Verilerin Kurtarılması
06- İzleme ve Raporlama
07- İcra Takip ve Tebliğ İçin Şahıs, Şirket Adres ve Yer Tespiti

 

 

 


Özel Dedektif Hangi Vasıflarda Olmalıdır.

Özel Dedektif Hangi Vasıflarda Olmalıdır. 
- Özel Dedektif analitik ve koordinasyonel düşünce yapısına sahip olmalıdır.

- Çözdüğü her vakanın her detayını inceler ve en azından ileride karşılaşacağı durumlarda
Kullana bilmek için arşivler. 

-Felsefe, psikoloji, kriminoloji, sosyoloji, balistik, bilgisayar, coğrafya, muhasebe, fotoğrafçılık, silah eğitimi ve ülkesinin suç kanunları ve cezai sistemi temel olmak üzere; suçlu psikolojisi, olay yeri inceleme, parmak izi okuma, mikroskop başta olmak üzere, laboratuar araçlarını kullanabilme, etkin silah kullanabilme, silah çeşitleri ve balistik etkilerini bilme, bilgisayarda fotoğraf analizi ve internet bilgisi, profesyonel fotoğrafçılık, harita okuma, arazide ve şehirde iz sürme, sahte evrak-kimlik ve parayı tanıma ve mekanik bilgilerle donanmış olmalıdır. 

- Bağlantılarında emniyet ve savcılıklar olması gerektiği için, bu birimlerinde kullandıkları terminolojiye hakim olmalıdır. 

- Edindiği bu bilgileri her geçen gün yeni teknoloji ile birlikte yenilemeli ve kendini sürekli geliştirmelidir.

- Elbette her konuda profesyonel olamaz, ancak yukarıda sayılan her beceri ve bilim dalları Özel Dedektifin pek çok olayda karşısına çıkar ve belirli düzeyde bilinmesi zorunludur.