Özel Dedektif Nasıl Çalışır?


Özel Dedektif yaptığı işi , iş verenin ve kendi kimliğini , kanun adamlarının talebi veya ifade verme durumu haricinde kesinlikle gizli tutar. Yapılan işin başlangıcından sonuna tamamını ve detaylarını belirleyen bir sözleşme imzalar .


Takiplerinde genellikle güvenlik güçleri ile hareket eder veya yardım alır. Kanun dışı her olayı iş veren ile birlikte gerekli merciye bildirir. Güvenlik açısından Bulundurma veya Taşıma Ruhsatlı silahı vardır. 
İş bitiminde elde ettiği hiç bir kanıtın orijinalini iş verene teslim etmez. Kopyalarını bile gerekmedikçe kanuni merci haricinde kullanamaz ve kilit altında tutar. Gerektiğinde dış görünüşünü değiştirir veya kimliğini gizler.Deşifre olduğunda yardımcısını devreye sokar. Takibat ve Araştırmalarında genelde 24 saat çalışma süreci vardır.