Şirketimiz özel dedektiflik faliyetine 1999 yılı Mayıs ayında başlamıştır. 2004 Haziran ayında ortak değişimi nedeniyle yeniden organize olup “Invest” adı altında Özel Dedektiflik faliyetlerine devam etmektedir.Şirketimizin kadrolu eleman sayısı 6 olup, part time ve iş başına kadrosuz olarak çalışan toplam 12 araştırmacı görev yapmaktadır. Araştırmacı elemanlarımızın hepsi emekli ordu mensubu ya da emekli emniyet mensubu olup emekli olmadan önce istihbarat, istihbarata karşı koyma, istihbarat teknikleri konusunda eğitim almış uzman kişilerdir.Şirketimizin anlaşmalı bir danışman avukatı ve bir danışman aile piskoloğu bulunmaktadır. Şirketimiz Özel Dedektiflik faliyetlerini ifa ederken yasaların çizdiği çerçeveye özel itina gösterir ve bilgileri tamamen yasal zeminde elde eder.

Şirket prensibimiz gereği Türkiye de Özel Dedektiflik yasası henüz bulunmamasına rağmen, ABD ve Avrupa ülkelerinde bulunan Özel Dedektiflik yasalarını incelemiş ve Türkiyede çıkması muhtemel Özel Dedektiflik yasasının ana hatlarına, yaptığımız Özel Dedektiflik faaliyetlerinde titizlikle uymaktayız. Yazılı basın ve görsel medyayla ilişkilerimiz sadece sektörümüzü topluma tanıtmak ve bilgilendirmek amaçlı olup, şirket yada ortaklar olarak gösteri ve reklam amaçlı yeralmamaktayız. Bunun nedeni, yaptığımız işin en temel özelliğinin “GİZLİLİK” olmasıdır.

Medya ya da halktan gerek telefonla gereksede internet aracılığıyla sektöre ait sorular, sorunları elimizden geldiğince ve tüm doğrularıyla yanıtlamaktayız. Yaptığımız işi sloganımızda da olduğu gibi “Geleceği Aydınlatmak” olarak görmekteyiz. Bir kişinin ya da kurumun kendini direkt ilgilendiren bir konuda en doğru bilgiyi alması, haberdar olması ve geleceğini buna göre şekillendirmesi en doğal insani haktır ve kendimizi insanların ya da kuruluşların bu haklarını kullanmalarında bir araç olarak görmekteyiz.

 


Saygılarımızla...
İNVESTÜRK ÖZEL DEDEKTİFLİK BÜROSU

 

 

Çalışma Alanlarımız

 

Mahkeme veya icra dairelerinde, alacaklı tarafından aleyhine alacak davası açılmış aranılan, borçlu veya dolandırıcıların bilinmeyen adresinin tespit edilmesi.
Boşanma, velayet, nafaka ve tazminat davalarında davacı, davalı, tanık ve diğer tarafların adresinin tespit edilmesi,
Aile bağı olan kişilerin bulunması amacıyla adres tespiti yapılması.

 

Yukarıda belirttiğimiz kurallar çerçevesinde bulunması istenen kişinin adresi, mevcut bilgiler doğrultusunda araştırılıp tespit edilecek.
Adresin bulunması neticesindeki gelişmelerin, özellikle her hangi bir suçun oluşmasına neden olabileceğinin anlaşılması halinde; adres tespiti hizmeti verilmeyecektir.