Kursiyer Eğitim


Özel Dedektiflik Kanunu devreye sokulana kadar çeşitli düzenlemelerle yürürlüğe sokula bilinecek bir kurs sistemi ile 6 aylık bir temel eğitim sonucu Özel Dedektifliğin ön eğitimi ve sınırlı yetkileri sağlana bilinir. Yoğun bir ders programı ve yeterli pratik ile bu mümkündür.

 

Kanuni ismi Özel Araştırmacı olacak bu kursiyerlerin, belirli yetkileri ve bu meslek kanuni sürece girene kadar, araştırma ve izinlerde belirli serbestlikleri sağlanabilir. Bu kurs mezunlarının üniversitede Özel Dedektiflik Yüksek Okullarına girişlerinde puan ekleme yolu ile okulu kazanmaları kolaylaşabilir. Bu durum Üniversiteye girişlerde geniş spektrumlu bir istihdam sağlayacaktır.

 

Her iki durumda, eş aldatmalarını, hırsızlığı ve dolandırıcılıkları körükler. Bu emniyet kadar, gizli ve net araştırmalar yapan, birey adına çalışan ve delil elde eden birine ihtiyaç duyulması demektir; Buda Özel Dedektif tir.